Jagttegn 2020/21

Grindsted Jagtforening samarbejder med Ungdoms- og kulturskolen i Billund Kommune om at udbrede kendskabet til jagt, vildt og naturpleje, og derved  opnå fordele ved at samle deltagerne på fælles hold. Samarbejdet udbydes til andre jagtforeninger i kommunen via GJF 

Yderlig oplysning kan fås ved henvendelse til Kaspar Kousgaard, mobil 21704234