Generalforsamling GFB d. 24/02-2022, referatet

Generalforsamling GFB d. 24/02-2022 

Der var 25 fremmødte

Formanden byder velkommen og starter med at sige tak til Kristina for kagebagning. 

Jeg synes vi starter med at tage kage, kaffe, sodavand eller øl er gratis. 

Tak til jer der har valgt at bruge aftenen til vores generalforsamling. Jeg vil gerne bede jer rejse jer og skænke dem vi har mistet i 2021 en tanke. 

Så skal vi have valg en dirigent og vi vil fra bestyrelsen foreslå Gunnar Christensen . Er der andre forslag til dette ? Dirigent: Gunnar Christensen
Så skal vi have valgt en referent: Vi vil fra bestyrelsens side foreslå Anette Trip Lassen.
Er der andre forslag. 

Valg af referent: Anette Trip Lassen 

Gunnar starter med at takke for valget og starter han med at udpege stemmetæller. Der er en der ikke har ret til at stemme så der er 24. stemmeberettigede. 

Derefter konstaterer han at generalforsamlingen er lovlig varslet. • Formandens beretning 

2021 sæson var igen et år med Corona, men alligevel har skytterne været positive når de kom på banen. Det er super dejligt at se. 

I 2021 blev der afholdt nogle Nordisk Trap stævner på Grindsted flugtskydningsbane. Både før under og efter har Christina, John, Evald, Daniel og Klaus været de bærende kræfter for at få det hele til at spille. Stor tak for det. 

Jeg kommer til at gentage mig selv fra sidste år. Men igen har Lindy været en kæmpe stor hjælp når maskinerne skulle serviceres. Han fik overrakt en flot gave sammen med en stor tak. 

Der vil igen være mulighed for at åbne banen en time før om onsdagen kl. 17 hvis der er ny og ung jægere der har brug for dette. Ring til mig Heino hvis det har interesse. Mit nummer står på tavlen. 

Klager: igen en sæson uden ( 3. år i træk) Dejligt. 

Vi har i år lavet et program for hvornår vi skyder og for andre aktiviteter. Den hænger på tavlen i kassen udenfor og på vores Facebook side og Grindsted Jagtforenings side. 

Tak til Gunnar for at rose det nye tilt ag. Tak skal der også lyde til Christina og Mathilde i kiosken. Dejligt at i viser overskud og har smil på læben. Tak for det, sammen med en gave. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle som har benyttet banen i 2021.
Et stort og velment tak til alle som på den ene eller anden måde har hjulpet til i den forgangne sæson. Tak. 

Vi vil lave en arbejdsdag på et senere tidspunkt, når det bliver noget varmere. Når vi har fundet en dato vil i kunne se den på tavlen og på vores facebook side. 

Vi havde 4 hold i RAH som gik videre til finalen i Esbjerg. Og for det vil vi gerne give 250 patroner til hver hold. 

 • Erik Ellegård 

 • Morten Pedersen 

 • Simon Søgård 

 • Helle Thomsen ( Team tøs ) 

  Vi har desværre været nødsaget at lave en prisstigning på patroner, træls men nødvendig. 

  Sidste år fik vi et spørgsmål om vi ikke kunne lave våben påtegninger. Dette er undersøgt og efter mange tlf. samtaler med PAC og DSU har jeg fået at vide, at det kan vi ikke. GFB er ikke medlem af DSU så det er ikke en mulighed den vej igennem. TCG er medlem af DSU, så de ville kunne gør det, hvis de havde en bestyrelse. Men det er heller ikke en mulighed da jeg mener det er noget jeg som formand for GFB skal stå for. En mulighed vil være at gøre det igennem DJF. 

  Tak til bestyrelsen, suppleanter og banevagter for at varetage jeres opgaver på banen. Tak for det.
  Til sidst vil Jeg gerne sige tak til alle som har benyttet banen i 2021.
  Et stort og velment tak til alle som på den ene eller anden måde har hjulpet til i det forgangne sæson. Formanden takker for ordet.
  Gunnar spørger om der er spørgsmål til formandens beretning ? Det var der ikke. 

• Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Da kassereren Martin Damgård, har Corona fremlægges regnskabet af revisor Vagn Jensen. Gunnar takker for fremlæggelsen og spørger om der er spørgsmål til regnskabet.
Det var der ikke. 

• Behandling af indkomne forslag 

GFB nedlægges med det for øje på sigt at komme ind under Grindsted jagtforening. 

Der ytres at det var den for år tilbage, der er bare ingen der kan huske hvor mange år det er tilbage. 

Grindsted flugtskydningsbane har eget cvr nummer på det grundlag at kunne søge kommunale midler. 

Der ytres at huset er registreret under Grindsted jagtforening med delt ejerskab. 

Bevæg grundlaget for forslaget er at det bliver nemmere at søge forskellige midler ved Danmarks jægerforbundet og også nemmere igen at kunne lave våben påtegninger. 

Tommy siger at han synes de folk der arbejder og hjælper på banen de gør et kæmpe stort stykke arbejde og hvis de kan gå ind for forslaget og kan se en fordel, så synes han også at det er en god ide. 

Vagn siger at de har været igennem den samme proces med vildfonden i Grindsted , som også er blevet ført ind under Grindsted jagtforening. Hvor de kører med hver sin økonomi og konto. Det hele kører bare under samme CVR nummer. Der er desuden nedskrevet helt specificerede regler og aftaler. 

Martin Moen siger det hele startede med at det ikke kunne lade sig gøre at få våbenpåtegninger. En større flok står bedre sammen over for kommunen. 

• Gunnar lægger op til en håndsopretning om bestyrelsen skal gå videre med forslaget.
Der er 100 % stemmer for forslaget. Så bestyrelsen har hermed retten til at gå videre med opgaven i samarbejde 

med jagtforeningen. 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: 

 1. Martin Damgård ( modtager genvalg ) 

 2. Mona Holt ( Modtager genvalg ) 

 3. Matin Pedersen ( Modtager genvalg ) 

Gunnar melder ud at der vil blive delt stemmesedler ud . 

Alle stemmesedler blev samlet ind og der måtte konstateres at der ikke var andre end de allerede bestyrelses medlemmer der modtog genvalg. 

• Valg af suppleanter
Lajla Juliane Liv Drost Johansen , med skriftlig tilsagn om genvalg Anette Trip Lassen tilstede og modtager genvalg 

Der var ikke andre forslag, så de blev valgt 

 • Valg af 2 Revisorer:
  Siddende er Klaus Frostholm og Vagn Jensen 

  Begge modtager genvalg og blev valgt. 

 • Eventuelt

  Der bliver fremlagt et ønske om huse ved alle skyde stande 

  Og overdækning af trapp banen 

  Forslag om støjvold ind mod byen, der er en anden der siger det skal man passe på med, for der er andre steder hvor sådanne er lavet og det har medført uhensigtsmæssig flytning af støjen. 

  Så kom vi igennem årets generalforsamling.
  Tak til Gunnar for at holde styr på tropperne.
  Tak til Anette for at holde styr på hvad der er blevet sagt.
  Vi er startet med at skyde hver lørdag og det gør vi til og med d. 30/3, derefter skyder vi om onsdagen fra d. 6/4. Tak for god ro og orden.
  Tak for nu.
  Ordstyrer. Gunnar Christensen Referent: Anette Trip Lassen