Generalforsamling GFB 2021

Generalforsamling.

Grindsted flugtskydningsbane afholder generalforsamling d. 17/6-2021 kl. 19 i Lynghytten på Vesterhedevej 3.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen på mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.