Referat Generalforsamling Grindsted flugtskydningsbane 24 januar 2019

Referat Generalforsamling Grindsted flugtskydningsbane

24 januar 2019 | 19.00 | Lynhytten Grindsted

Formanden Heino Hansen, lægger ud med at byde velkommen til Generalforsamlingen i GFB

(Grindsted flugtskydningsbane). Lidt ærgerligt at antal fremmødte ikke afspejler sidste års antal.

Der vil senere blive en pause, hvor der bliver serveret hjemmebag, som Christina endnu en gang har været så sød at bage. Tak for det. Desuden er der gratis øl, vand og kaffe, under hele generalforsamlingen.

Først vil jeg gerne have at i rejser jer og sammen med mig, mindes dem vi har mistet i 2018.

 

Derefter blev Lars Nielsen valgt som ordstyrer, og lægger ud med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig varslet. Desuden blev der valgt stemme tællere, skulle der i løbet af generalforsamlingen brug for det. Valget fald på de to revisorer, Klaus og Vagn.

Referent blev Anette Trip Lassen

  • Formanden Heino Hansens beretning.

Det har været et godt år på flugtskydningsbanen. Med det mener jeg at, der har været rigtig mange ude at skyde eller blot for at få en kop kaffe og sludre. Heriblandt også mange nye ansigter og det har været dejligt.

I det forgangne år har TCG/GFB afholdt 4 Nordisk trap stævner på banen, hvor de bedste fra Danmark var samlet. Som altid når afholder disse stævner var humøret højt, også selvom vejret ikke var lige godt hver gang. Tak til Evald, John, Christina og Klaus for at stå for disse arrangementer.

Vi har fået 2 klager sidste år (2018). Den ene gik på at vi ikke havde fået vores advarsels skilte samlet ind, efter endt skydning. Til dette kunne jeg kun beklage, men det er hvad der sker. På skiltet står der ” Adgang forbudt skydning i gang ”. Så jeg tænkte, om det var nødvendig at klage over sådan en bagatel, da det jo var åbent lyst, at vi ikke skød. Den anden klage gik på at vi skød en dag, vi ikke havde annonceret at vi skød. Da jeg fik datoen, kunne jeg konstatere og svare ham fra kommunen, at det var en dag GJF/BJF havde riffelprøve. . Så var også denne klage ude af verden.

Efter 2. forsøg på at få lavet en arbejdsdag, så lykkedes det i tredje forsøg. Vi var 14 mand på en varm maj dag. Der blev gået til den og vi fik lavet mange ting. Jeg kan fremhæve at vi:

  • Fik lavet nye låger til den ene trap grav

  • Opsat den sidste boks + kortlæser, ved trap/skeet banen

  • Lavet 2 nye geværstativer ved huset.

TUSIND TAK FOR HJÆLPEN

Som i nok har bemærket, så har vi fået lavet 7 gevær holdere, de er lavet og sat op af Martin Moen og hans folk. Flot arbejde.

Vi har også købt og fået nogle flere bord/bænke sæt, da vi satser på at få en lige så varm sommer som sidste år.

Vores lille investering af en grill, har været og bliver nok ved med at være en succes. Christina har langet mange frankfurtere over disken.

Vi har også afhold juleknasskydning. Det var en dejlig dag med en høj temperatur, årstiden taget i betragtning. Der var rigtig mange som lagde vejen forbi for at skyde om de fine præmier, som Christina havde sørget for, at få lavet.

Forslagskassen er ikke blevet slidt op. Kom gerne med jeres ideer og ting som vi måske kan gøre noget ved. Læg en seddel i kassen hvis i har noget. Husk navn og tlf. nummer.

Vi har haft nogle store udfordringer med at maskinerne sendte duer afsted uden at der var blevet trykket. Det skulle gerne være løst nu. Lindy og Damgaard fandt ud af at det var trykkerne der var slidt. Godt arbejde.

Lindy, du har været en stor hjælp i 2018, vi håber det fortsætter i 2019. Når der har været noget galt med maskinerne, så kom du og fik styr på det. TAK.

Sidste år havde vi nogle onsdage hvor vi åbnede kl. 17, for dem som havde det lidt svært med larmen fra dem, som ventede på at skulle skyde. Det vil vi gerne gøre igen i 2019. Men skriv lige en besked til formanden hvis der er interesse for dette, for så finder vi ud af det.

I har måske lagt mærke til det eller måske ikke. Men vi har fået renset gulvet og givet det polish. Christina tilbød at gøre det. Det vil vi gerne sige tusind tak for.

”Mobilpay”. Hvis i har kodet vores mobilpay nummer ind, så få det slettet, da det er et nyt nummer fra i år.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle som har benyttet banen i 2018. Og et stort og velment tak til alle som på en eller anden måde har hjulpet til i den forgangne sæson.

Det var alt fra formanden.

  • Næste punkt på dagsordenen, var fremlæggelse af årsregnskabet.

Martin Pedersen der er kasserer, startede med at sige at der i regnskabet var glemt en postering ” varelager i kiosk ” deriblandt patroner og almindelige kioskvarer til en værdi af ca. 3000,- kr. Han gennemgik derefter, meget kyndigt og struktureret hele regnskabet. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, andet end at det blev godkendt.

  • Næste punkt behandling af indkomne forslag var hurtig overstået, da der ingen var.

  • Derefter Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter.

Der skulle bruges 2 bestyrelsesmedlemmer ifølge dagsordenen.

Johnny Larsen (modtager ikke genvalg)

Kim Lassen (modtager genvalg)

Heino Hansen (modtager genvalg)

Ekstra ordinært er der et medlem der trækker sig. Morten Bruun

Der var lavet en kandidat liste.

Lars Hjort (personlig fremmødt og kunne bekræfte, at han gerne ville stille op)

Rasmus Pedersen (også personlig fremmødt og bekræftede sin opstilling)

Da der ikke var yderligere af de fremmødte, der ville stille op. Passede det med antallet af bestyrelses medlemmer, hvis de to kandidater Lars Hjort , Rasmus Pedersen modtog valg + de to tidligere medlemmer på valg Kim Lassen og Heino Hansen modtog genvalgt. Så var bestyrelsen fuldtallig.

  • Derefter kom turen til valg af suppleanter

Da Lars Hjort der lige var blevet valgt ind i bestyrelsen, tidligere var suppleant. Manglede der en. Der var på den fremlagte kandidat liste, forslag om Morten Bruun. Han blev valgt.

 

  • Sidste punkt eventuelt.

Klaus Frostholm kunne fortælle om 4 klub medlemmer, der havde været med til Nordisk trap. Det havde været en succes, de havde tilsammen hjembragt 14 medaljer.

De havde desuden også været til Landskamp.

Til begge arrangementer havde de i 2018, haft en af vores junior skytter med, Emil Damgaard. Der gjorde sig bemærket, da han første gang han var med, brillerede med at skyde 25 duer, så han har noget at leve op til. ”Flot skydning”.

Klaus og Evald, måtte til Nordisk mesterskab sande, at de andre var bedre ” lige den dag” og måtte besejret tage hjem.

Derefter rejste Martin Damgaard sig, og omtalte vores efterhånden slidte anlæg, er blevet efterset, sammen med Due Matic. For at konstatere at det ikke er i stykker men slidt, dette må være forståeligt efter ca. 90.000 udkast per maskine. Tryk knapperne er blevet renset og skiftet og resten bliver nøje gennemgået inden sæson start. Så har vi kommentarer til anlægget, så kontakt Lindy eller Martin.

Martin nævner desuden, at har man et hold der gerne vil med til Ribe Amt holdskydning, så er det Martin Damgaard, der skal have besked hurtigst mulig.

Ordstyrer Lars Nielsen, takker derefter for god ro og orden.

  • Til sidst er det formandens tur til at lukke generalforsamlingen af.

Formandens ord.

Så kom vi igennem årets generalforsamling. Tak til Lars for at holde styr på tropperne. Tak til Anette for at sørge for at holde styr på, hvad der er blevet sagt. Tak til de afgåede bestyrelses medlemmer, for det arbejde i har gjort for klubben.

Tak for god ro og orden.

Ps. HUSK vi skyder igen fra lørdag d 2/2 kl. 11- 14 og alle efterfølgende lørdage frem til og med marts. Derefter er det hver onsdag fra 18-21.

 

Referent Anette Trip Lassen

 

Ordstyrer Lars Nielsen