Ansøgningsskema til vildtplanter

  

Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejefond

 

Nedenstående skema kan bruges til ansøgning om planter via fonden. Kan sendes til formanden: klostergaard@mvb.net 

 

 

Ansøgning om tilskud til vildtplanter

 

Ansøgning sendes senest 1. juni til Kim Hansen, Engmosevej 4a, 7200 Grindsted

 

 

 

Ansøgers navn:__________________________________________________________

 

 

 

Adresse:_______________________________________________________________

 

 

 

Ejers navn:_____________________________________________________________

 

 

 

Adresse:________________________________________________________________

 

 

 

Arealets beliggenhed:______________________________________________________

 

 

 

Beskrivelse og bemærkninger til den påtænkte beplantning (Antal planter, arter m.v.)

 

 

 

Plantning påtænkes udført i foråret____________ eller efteråret________________________

 

 

 

Anslået udgift kr.___________ Til plantning er afsat _______________________ kvm.

 

 

 

Der tildeles ikke planter til parcel- og sommerhusgrunde.

 

 

 

Det bekræftes, at ejer er indforstået med plantningen, og forpligter sig til at bevare denne.

 

 

 

Dato:____________

 

 

 

Underskrift:___________________________________________________