Beretning fra Fonden for 2019

Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejefond har i august udleveret 350 fasankyllinger. Det er et lavt niveau, men alligevel en håndsrækning til de trængte bestande. Samtidig med udsætningerne bliver der ofte sået og plantet for vildtet. Især SAGRO har de sidste år fået faunastriberne sat i system og flere og flere benytter sig af det. Husk at snak med jeres jagtudlejer om etablering af faunastriber. Indtil nu har man kun skulle betale for såning og gøre jorden klar til såning. Derefter har SAGRO stået for såningen og frøene er blevet sponseret af kommunen eller andre interesser grupper. Et rigtig godt tiltag, som forhåbentlig flere vil benytte sig af.

Et andet godt tiltag er etableringen af Mårhundebanden i Billund Kommune. Det har været spændende, at følge på facebook hvor der skudt mårhund. Der kommer også mange tips og tricks, og spændende oplevelser. Fonden har støttet mårhundebanden med 4000 kr. til 2 stk. vildtkameraer.

I 2019 var der 1 ansøger til planter, som fået et beløb på 1000 kr.

Fonden har i år haft indtægter på 26.682,47 kr. og udgifter på 25.158,69 kr. Det giver et overskud på 1.523,78 kr. og dermed en fondskapital på 253.538,09 kr.

Jeg vil slutte med at takke medlemmer, frivillige og bestyrelse for det arbejde, de har ydet i årets løb.

Kim Hansen