Grindsted Jagtforening er organiseret under Danmarks Jægerforbund og arbejder lokalt for at udbrede kendskabet til jagt og natur, samt at højne medlemmernes indsigt og kunnen på alle jagtrelevante områder. Det sker gennem foredrag, undervisning, riffelskydning, flugtskydning, hundetræning, jagthornsblæsning, klubaftener med relvanter emner, udflugter og andre aktiviteter. Foreningen har også en afdeling for de unge jægere.
Foreningen råder over et flot klubhus 'Lynghytten', som er beliggende ved 'Grindsted Flugtskydningsbane' på Vesterhedevej sydøst for byen, lige ved Tingvejen.
Grindsted Jagtforening har en Natur- og Vildtpleje Fond, hvor afkastet hvert år kan søges som tilskud til naturforbedring i form af plantning og udsætning af fugle.
Grindsted Jagtforening formidler kontakten til medlemmerne gennem denne hjemmeside og ved udsendelse af Nyhedsmail efter behov..
Ønsker du at blive medlem så send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.' med oplysning om navn, adresse, fødselsdato og om du ønsker at være ordinært medlem eller du er medlem af en anden jagtforening under DJ og ønsker at være ekstraordinært medlem af GJF.