Ordinær generalforsamling i Grindsted jagtforening

 

Mødedato: 27.01.2022 i Lynghytten

 

Deltagere: 25 fremmødte til spisning 

 

Spisning fra kl. 18.30 – Stegt Flæsk 

 

Martin byder velkommen til spisning og hornblæserne giver 2 numre. 

Der holdes 1 minuts stilhed hvor jagtkammerater der gik bort i årets løb mindes.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 1. Valg af dirigent – Gunnar Christensen – Valgt 

Gunnar godkender at indkaldelsen er sket rettidigt.

Valg af stemmetæller – valgt blev – Jens og Eddie

 

Punkt 2. Formandens beretning v/ Martin Moen

Sæsonen 2021 stille grundet corona restriktioner. 

Bukketræf med stor tilslutning. 

Skydning på riffelbanen samt pokal skydningen i august forløb fint, med god tilslutning.

 

Punkt 3.

Udvalgs beretning:

Hunde udvalget: Gunnar overtog beretningen fra hundeudvalget. Træningen har også været ramt af restriktioner. Der mangler tilslutning til markprøver til stående hund. Hvalpetræning hen over sommeren – succes med 12 fremmødte. 

Jagtudvalget: Finn Lauridsen beretter. Rågeudvalget beretter om at der ingen voksne og kun 4 unger blev skudt. Det forventes at kommunen søger reguleringstilladelsen igen. Til andejagten ved Ribe blev solgt 25 kort og der blev nedlagt 81 stykker fuglevildt. Jagten er lejet igen i 2022.

Riffeludvalget: Skydninger hver torsdag i april/maj (til 16. maj) og august. 

Natur og vildtplejefonden: - Gennemgang af regnskaber for fonden – prisstigning på fasaner. Der er lavet 33 ducktubes. Ingen ansøgninger om planter i 2021. Natur og Vildplejefonden er nedlagt og videreført som Grindsted Jagtforenings Natur og Vildplejeudvalg. Kim Hansen fortæller bevægegrunden herfor. 

Ung jægerne: Beretning fra Esben – 3 gode jagter med god tilslutning – 7 nye ungjægere. Der er udfordringer mht. etableringen af ny bestyrelse.!

Hubertusblæserne: Intet nyt grundet corona restriktioner, meget få aktiviteter.

Kursus udvalg: Ikke meget nyt grundet lavt aktivitetsniveau grundet restriktioner.

Husudvalg: Kort nyt – alt er som det skal være.

Mårhunde udvalg: Nedlagt: 1. Sæson 146 stk, 2. Sæson 54 stk, 3. Sæson 51. Der er stor hjælp at få mht. til jagten, både foderpladser hundehjælp mv. Der er vildtkamera til udlåning samt masser af foder til pladserne.

Kommentarer til udvalgene: Spørgsmål til ungjægerne samt kursus udvalg

 

 

Punkt 4. Regnskab – Gennemgang af regnskab ved Vagn – Godkendt af forsamlingen

  • Spørgsmål til antal medlemmer: nu 277.

Punkt 5. Kontingent – ingen ændring hos GJF – Stigning fra DJF

Punkt 6. Valg   

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Lars Lund og Jesper Christoffersen. Bestyrelsen foreslår Heino Hansen og Kim Brogaard – Begge valgt.

b. Valg af suppleanter – Forslag:  1. suppleant Søren Christensen  2. suppleant Carsten Junker – begge valgt.

c. Valg af revisorer–  Lars Nielsen & Jesper Christoffersen – valgt 

d. Valg af revisorsuppleant –  Bestyrelsen foreslår Egon Brogaard - Valgt

e. Valg til fondsbestyrelsen – Gunnar Christensen valgt.

 

Punkt 5. Indkomne forslag: Vagn foreslår ændring til vedtægterne. ny §13 se bilag hjemmesiden. Godkendt af forsamlingen 98%

Punkt 8. Uddeling af kragepokal – Ingen ben indleveret

Punkt 9. Uddeling af Aktiv Pokal – Ingen modtager for 2021

Punkt 10. Jubilæer.

Punkt 11. Eventuelt – Forslag / spørgsmål til aktivitet vedr. Jægerråd og Grønt råd. Martin Moen er blevt ny kontakt person på dette. Opfordring til at være skarpere på opdatering af hjemmesiden.! Ros til nyhedsbrevet. Container i Eg til råvildt affald samt småvildt er for lille. Kan det evt. tages op med driftlederen.

Gunnar nedlægger hvervet som dirigent.

Afslutning ved Formand Martin Moen – Tak for god ro og orden og tak til Gunnar.

Opfordring til fremmøde til Stiga-skydningerne i februar. 

Afsluttende Hornblæsning -  Knæk og Bræk