Ordinær generalforsamling i Grindsted Jagtforening

 

Afholdt torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.30 i Lynghytten – 15 fremmødte medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 1.         Valg af Dirigent – Gunnar Christensen – valgt og stemmetæller Thorkild og Heino valgt

Konstateret - generalforsamlinger er lovligt indvarslet

Punkt 2.         Formandens beretning

Martin Moen – En del aktiviteter afholdt trods Covid restriktioner. Stiga skydninger afholdt med succes. Finn Lauridsen og Martin Moen vandt åbne og lukket skydning. Bukketræf aflyst. Pokalskydning i august, igen med god tilslutning. Pokal skydning afholdes igen til august. Formanden opfordre til at bakke op omkring aktiviteter. I august blev der afholdt foreningsaften samt trofæ aften samt kniv fremvisning. Afretning af vejen til klubhuset holdt ved lige af Ernst Rasmussen – tak. Spørgsmål til forsamlingen – hvordan skal foreningen bestå fremadrettet, og blive styrket.? Tak til alle de aktive i udvalgene og bestyrelsen. – Godkendt af forsamlingen.

Se bilag 1

Udvalgenes beretning:

Hundeudvalg – Thorkild – beretter om et stille år, med opstart med 14 hunde i januar. Måtte lukke ned pga. covid. Dog manglede der kun afslutning. Udendørs træning aflyst. Markprøver også aflyst. Som noget nyt prøves der af med hvalpetræning og aktivering til august.

Jagtudvalg – Finn beretter omkring råge reguleringen og jagten i Fromsseier, hvor er blev skudt 1 lam. Jagten er opsagt for 2021. Andejagten i Ribe har kørt fin med god afskydning. Andekort kan købes fremadrettet hos Finn eller Vagn.

Riffeludvalg – Bo beretter om udfordringer med restriktioner covid, samt aktivitet på riffelbanen. Aktiviteten har været meget svingende. Tak til de andre foreninger samt resten af riffeludvalget. Bo fortæller han stopper som Riffeludvalgs formand.

Natur og Vildtplejefond – Vagn orienterer om fondens arbejde. God udlevering af fasaner, samt god aktivitet omkring faunastriber. Ingen ansøgning til planter. Gennemgang af regnskab, som viser et negativt resultat på 4.115,96 kr.

Ung jægerne – Ingen beretning.

Hubertusblæserne – Der berettes omkring DM på kastellet aflyst, træning aflyst. Opstart igen til september.

Kursusudvalg – Kort beretning om meget lidt aktivitet. Knivkursus mm.

Husudvalg – Vagn fortæller om problemer med grundvandet, men heldigvis ingen skader på huset. God vedligehold af vejen.

Mårhundebanden – Martin fortæller om 60 nedlagte mårhunde i 2020. Det virker som om indsatsen har været god, og det virker som om der er færre mårhunde end tidligere. Foder er klargjort til dem som har lyst til at prøve kræfter med mårhundejagten. Kameraer kan stadig lånes. Godt møde afholdt med Claus Lind samt flere folketings politikkere. Mødet udmundede i tilladelse til brug af spotter samt natkikkert i indsatsen mod mårhunde.

Punkt 3.        Regnskab – gennemgang af regnskab ved Vagn. Overskuddet viser 21.024,46 kr.

Se bilag 2 & 3 

Kontingent Vagn – ingen ændring pt. 277 medlemmer.

Punkt 4.         Valg

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Vagn Jensen – Søren Christensen

Vagn modtager genvalg – Bestyrelsen foreslår Christoffer Theilgaard. Der skal laves skriftlige forslag. Vagn Jensen og Christoffer Theilgaard valgt.

        

      b.         Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslår Søren Christensen 2. suppleant og Kim Brogaard 1. suppleant

 

           c.         Valg af Bilags kontrollant / revisorer – her behøves ikke skriftlig afstemning medmindre en forlanger det

På valg er Bjarne Mortensen og Lars Nielsen. Genvalgt

           d.         Valg af revisor suppleant – bestyrelsen foreslår Kim Brogaard valgt

           e.         Valg til Fondsbestyrelsen – Kim Hansen valgt.

Punkt 5.          Indkomne forslag – ingen forslag indkommet.!

 

Punkt 6.          Uddeling af Kragepokalen – Sløjfet i 2021,

Uddeling af aktiv pokal – Udskudt til generalforsamlingen 2022
Uddeling af års diplomer – ingen indkomne.

Punkt 7.        

Eventuelt – Der blev diskuteret om vi er gode nok til, at markedsføre vores aktiviteter, og kommunikere vores budskab. Det er generelt svært, at få folk til at møde frem. Hvad kan der gøres for at fremme dette.? Forslag omkring åbent hus arrangement, hvor der kunne vises lidt af vores aktiviteter. Forslag til at finde nyt jagt til medlemmerne, samt vildtaften. Generelt forslag til sociale arrangementer.

 

Efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse.

Formand: Martin Moen

Næst formand: Kaspar Kousgaard

Sekretær: Jesper Christoffersen

Kasserer: Vagn Jensen

Finn Lauridsen

Lars Lund

Christoffer Theilgaard