Generalforsamling.

Grindsted Jagtforening afholder generalforsamling d. 24/6 2021 kl. 18:30 i Lynghytten på Vesterhedevej 3.

Tilmelding senest den 23. juni til Martin Moen 40927746.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.