Mindeord

over Aksel Nielsen, Samsøvej 1, Grindsted

 

Det blev en trist afslutning på dagen da vi mandag den 15. marts fik budskabet om at vores gamle ven og jagtkammerat var afgået ved døden. Selv om budskabet ikke kom uventet, er det altid sørgeligt når en man holder af og som har betydet meget for en ikke er her mere. Vi har kendt Ebba og Aksel siden vi flyttede til Grindsted i starten af 1970’erne. Vores fælles interesse for jagt og ikke mindst jagthunde førte os sammen. Som hundetræner var Aksel helt eminent, med sit rolige men alligevel bestemte temperament havde han et fantastisk tag på alle hunde, de fornemmede hurtigt at her var en fører de kunne stole på. Vi er mange der er mødt op på træningsbanen med en tilsyneladende ”umulig” hund som under hans kyndige vejledning blev til en dygtig en af slagsen - håber alle der fik hans hjælp huskede at skønne på det mens tid var, nu er det i hvert fald for sent.

Aksel har betydet utrolig meget for Grindsted Jagtforening, som da også for mange år siden kvitterede ved at udnævnte ham til æresmedlem. Han har igennem tiden brugt rigtig mange timer på foreningsarbejde. Først og fremmest skal fremhæves hans indsats som formand igennem 14 år, hvor han var initiativtager og foregangsmand til mange aktiviteter som skabte et rigtigt godt sammenhold i foreningen, og gjorde den til en af de største jagtforeninger i Jylland. Ikke kun lokalt men også på et højere niveau i organisationen repræsenterede han i en årrække Grindsted Jagtforening i Kredsbestyrelsen, en gruppering af jagtforeninger i det sydlige Jylland. Han var som nævnt tidligere også stærkt optaget af arbejdet med jagthundene ligesom han var en af drivkræfterne bag oprettelsen af Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejefond, hvor man blandt medlemmer og annoncører i foreningens medlemsblad formåede at samle en fondskapital af anseelig størrelse hvor afkastet hvert år udloddes som tilskud til plantning af små remiser, udsætning af fugle og andre spændende naturaktiviteter.

Vores mange fælles interesser førte os ofte i de samme bestyrelser med deraf følgende møder rundt om i de private hjem. Ud over den formelle dagsorden var der altid tid til lidt hyggeligt samvær med lidt godt på bordet, hvor vi fik ordnet verdenssituationen. På den måde udviklede der sig over årene et nært venskab med Ebba og Aksel som vi i den grad har nydt. Vi har haft mange dejlige stunder sammen både i hverdag og fest som vi ser tilbage på med taknemlighed.

Aksel nåede den høje alder af 92 år og var frisk og rørig til langt op i 80’erne, hvor alderen begyndte at kræve sin ret. Han har altid kunnet gå solen sort, og når vi var på jagt var det altid ham der gik igennem med hund, men nu ville benene ikke være med længere. Det var rigtig træls for ham at være henvist til at bruge rollator og kørestol, så alle muligheder blev afsøgt i håbet om bedring, men desværre var der ikke noget der hjalp. De sidste år blev derfor meget bundet til hjemmet og sofaen. Da også synet begyndte at svigte var der heller ikke meget adspredelse at hente i aviser, bøger og fjernsyn, så det blev en trist afslutning på et langt aktivt og udadvendt liv. Det er svært at udtrykke, men inderst inde føler vi det var godt han fik fred, den sidste tid var ikke noget man ønsker for nogen.

Vi vil gerne slutte med en rigtig varm tanke til Ebba, som trods den megen modgang har været en utrolig stærk og trofast ægtefælle for Aksel lige til det sidste. Vi ved du har lidt store afsavn, men din første prioritet har hele tiden været Aksel - tak for det!

 

Elin og Gunnar Christensen

 

Lupinvænget 36, Grindsted