Ordinær generalforsamling i Grindsted Jagtforening

Torsdag den 30 januar 2020 kl. 19.30 i Lynghytten.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 1. Valg af dirigent – Gunnar Christensen.

Valg af stemme tæller

Punkt 2. Formandens beretning v/ Martin Moen

Martin startede beretningen med ros til alle de frivillige ildsjæle.

Gennemgang af årets aktiviteter. Opfordring til at alle bliver bedre til, at få flere aktive deltager til vores arrangementer, trænings aftener mm.

Punkt 3.

Udvalgs beretning:

Hunde udvalget: Beretning ved Thorkild Hansen. Både et godt men også trist år, idet Thorkil Nielsen ikke længere er iblandt os. 2 gamle udvalgsmedlemmer stoppet for at lade nye kræfter komme til. 2 nye medlemmer er trådt til for at bidrage til udvalgets arbejde. Træning og prøver er gået rigtig godt i løbet af året.

Jagtudvalget: Beretning ved Finn Lauridsen. Regulerings arbejdet har været godt i gang, og godkendelse til 2020 er også på plads. Andejagten har også været fin i 2019 der er skudt mange ænder . Der er ingen meldinger på nedlagte gæs. Jagten i Ribe er lejet igen i 2020. Jagten i Fromsseier var ikke en udpræget succes, hverken med nedlagt vildt eller med tilmeldinger.

Riffeludvalget: Bo Koue beretter om endnu et godt år på riffelbanen, med masser af gode aktiviteter, og tilslutning til skydningerne. B.la Jægerforbundets riffelprøve blev gennemført. En god dag med ros fra Jægerforbundet. Dog var dumpeprocenten lidt for høj i 2019. i 2020 har vi igen fået tildelt en Riffelprøve. Miljøgodkendelsen er på plads igen, for de næste to år.

Natur og vildtplejefonden: Kim fortæller omkring fondens arbejde med fugleudlevering. mm. Gennemgang af regnskab.

Ung jægerne: Morten Bruun informere omkring ungjægernes virke og arbejde. Der har til nogle af deres aktiviteter været dårlig opbakning, og i enkelte tilfælde aflysninger. Jagternes vildtudbytte har ikke været som ventet.

Hubertusblæserne: Rigtigt godt år hos Hubertusblæserne, med godt overskud og sammenhold. Der arbejdes med at finde nye træningslokaler.

Kursus udvalg: Året startede med knivkursus. Igen et godt kursus. Stor ros fra Børnehaven som var på besøg til vores bukketræf. Jagttegnskursus gennemført med 11 deltagere.

Husudvalg: God brug af hytten. Har været i brug i 81 dage. Udfordringer med grusvejen, men der arbejdes med forbedringer. Positivt samarbejde med husets brugere.

Mårhunde udvalg: Moen beretter om et forrygende år med mårhunde reguleringen. 60 mand fremmødt til markering af skudt mårhund nr. 100. pr. 31.12 2019 var der skudt 144 mårhunde. I Jylland blev der i 2019 skudt 5500 mårhunde. I november havde udvalget møde med politikere samt formanden for jægerforbundet. Et rigtigt godt møde.

Kommentarer til udvalgene: Der blev opfordret til, at man søgte mere hjælp til flugtskydning. Der spørges ind til hvordan man får skudt flere råger, idet problemet med råger i støt stigende. Det er meget svært at komme dem til livs, med de restriktioner der er på reguleringen.

Punkt 4. Regnskab – Gennemgang af regnskab ved Vagn, både for Jagtudvalget og GJF.

Punkt 5. Kontingent – Ingen kontingent forhøjelse fra GJF.

Punkt 6. Valg

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 På valg var Finn Lauridsen og Kaspar Kousgaard og Martin Moen - Alle 3 genvalgt.

b. Valg af suppleanter – 1. suppleant Kim Hansen 2. suppleant Ingolf Bang

c. Valg af revisorer – Bjarne Mortensen – Lars Nielsen

d. Valg af revisorsuppleant – Brian Søgaard

e. Valg til fondsbestyrelsen – Ernst Rasmussen

Punkt 5. Indkomne forslag: Forslag: Der er forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen. (revision) Forslag til ændring i vedtægterne § 7. 4 punkt 3 samt §13.1 – Ændringen vedtaget af generalforsamlingen.

Punkt 8. Uddeling af kragepokal – Ingen ben indleveret.! Opfordring til regulering.

Punkt 9. Uddeling af Aktiv Pokal – Lars Nielsen mange års tro tjeneste i GJF – Tillykke

Punkt 10. Jubilæer. Morten Pedersen 25 år. – Martin Præstegaard 25 år. – Lars Lund 40 år.

Punkt 11. Eventuelt – Forslag fra Morten Pedersen til Mårhundepokal i stedet for kragepokal.

Spørgsmål til vedligehold af vejen, og hvordan den skal laves. Forslag til at søge fonde til hjælp til vedligehold af vejen.

sekretær – Jesper Christoffersen