Mindeord over Thorkil Nielsen

Mange har sikkert allerede erfaret at Thorkil ikke længere er iblandt os. Han sov stille ind den 25. juni efter kort tids sygdom. Thorkil var i mange år et meget engageret og initiativrigt medlem af Grindsted Jagtforening, så hans død er et stort tab for os alle. Han var i flere år foreningens repræsentant i kredsbestyrelsen, og som alle ved tog han også en stor tørn som foreningens formand gennem mange år. I denne periode var der ikke mange arrangementer i foreningen han ikke deltog i, men hans helt store interesse var og blev arbejdet med vores jagthunde. Han var stadig ved sin død et meget aktivt medlem af hundeudvalget og nød at mødes med ligesindede og delte gerne ud af sin store viden til kursusdeltagerne, så jeg er sikker på at mange vil mindes ham med taknemmelighed.

Thorkil var på alle måder et ordentligt menneske, han var åben,ærlig og humoristisk og havde derfor en fantastisk evne til at omgås andre mennesker. Selvfølgelig havde han sine meningermen var altid åben overfor andres synspunkter, og gav det mening var han altid villig til at rykke sig. Når han engagerede sig i noget gik han helhjertet ind i det, han stod aldrig som passivt medlem på sidelinjen og lod andre gøre arbejdet. Når han meldte sig ind i noget var det ikke på skrømt, man kunne være 100% sikker på at det han påtog sig blev fulgt til dørs. Derfor var han, ikke bare i jagtforeningen, men også i alle andre sammenhænge et både respekteret og værdsat menneske som vil blive savnet af rigtig mange.

Han var også et meget empatisk menneske, og trods en stor familie og mange gøremål kunne han aldrig finde på at svigte gamle kammerater, der af den ene eller anden grund ikke kunne være med på samme niveau som tidligere. Han kunne altid findetid til at kigge ind til en snak og en kop kaffe.

Vores medfølelse og varmeste tanker går selvfølgelig til Kamma samt børn, svigerbørn og børnebørn der har mistet et uerstatteligt og elsket familiemedlem

Æret være Thorkils minde!

Gunnar Christensen