Der har gennem i flere år været en aftale om at jægere kunne komme forbi affaldsmodtagelsen ved Billund Vand på Grindsted Landevej 40 og dumpe affald fra rådyr og andet småt vildt.

 

Det skal her præciseres at det ikke gælder for affald fra større dyr som krondyr og dådyr. Anlægget kan ganske enkelt ikke klare de store stykke skind og de store knogler.

Overtrædelse vil blive pålagt en regning på 5000 kr.

Så husk INGEN DUMPNING af KRONDYR- og DÅDYR-affald.