Ungdom 16-25 år: 476 kr i 2021

Er du mellem 16 og 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du fylder 26 år. 

 

Senior : 558 kr i 2021 

Født i 1948 eller tidligere. 

 

Husstand: 488 kr i 2021

Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent men uden ret til levering af medlemsbladet. 

 

Ekstraordinær: 142 kr i 2021

Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer. 

 

Ordinær fra 26 år: 885 kr i 2021