Bukkejagten 2014

Den gode tradition med at jægerne fra jagtforeningen mødes den 16. maj til morgenkaffe og rundstykker blev igen i år en succes. Der mødte ca. 60 medlemmer op for at høre om andres oplevelser og fortælle om deres egne.

Det var en rigtig dejlig morgen med sol og næsten ingen vind, det var rigtig bukkejagt vejr.

På trods af det, kom der jægere ind som frøs, så de havde opgivet yderlig jagt, andre syntes at det havde været en fin morgen

Der blev set meget råvildt, mange små bukke som fik lov tit at leve videre. Der blev set en del kronvildt.

Der blev indleveret 4 bukke denne morgen og det var store flotte bukke. Når man sådan lyttede til snakken ved bordene, så var der oplevet rigtig meget, og snakken gik livlig medens rundstykkerne forsvandt som dug for solen. Det giver en god og sund appetit at være ude i naturen.

Jeg vil gerne ønske alle jæger knæk og bræk med bukkejagten i denne sæson, husk at det ikke kun størrelsen af trofæet der tæller.  Så vil jeg glæde mig til at se alle trofæerne, store som små, når vi holder trofæaften næste gang.


Thorkil