Foreningen

Jagthundeinstruktør

Har du interesse i hundearbejde og kan du tænke dig blive instruktør? Se lidt på Jægerforbundets hjemmeside og tag kontakt til Martin Moen hvis din interesse er vakt.

Knivkursus 2023.

Tirsdag d 10 januar startede knivkurset i sløjdlokalet på Lynghedeskolen afdeling Søndre kl 19.00 Hvis du vil lave din egen helt specielle kniv nu, så møde op den 17. januar, der er sidste change for at deltage. Tilmelding på 61404080. Knivkursus

Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 26. januar 2023 kl. 19,30 i Lynghytten. Dagsorden ifølge vedtægterne: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 11. januar 2023. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af Dirigent og stemmetæller.
 2. Formandens beretning og herunder udvalgenes beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest den 11. januar.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af udvalgsmedlemmer til Grindsted Jagtforenings Natur- og Vildtplejeudvalg
 9. Valg af udvalgsmedlemmer til Grindsted Flugtskydningsudvalg
 10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 11. Eventuelt.
  Der er indkommet forslag om ændring af vedtægterne således at vedtægterne nu vil indeholde integrationen af Grindsted Flugtskydningsbane som et udvalg under GJF. Dertil et par mindre rettelser.

Som traditionen byder vil jagtforeningen igen i 2023 inviterer på spisning kl. 18.30 inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med småkager.
Vi håber at se rigtig mange af foreningens medlemmer. Det er her at du kan fremkomme med dine synspunkter og ideer, som kan være til inspiration for bestyrelsen.

Årsmøde i Billund Jægerråd

den 2. februar kl. 19.00 på Grindsted Flugtskydningsbane, Lynghytten
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Deltagelse er gratis og der er ingen tilmelding.

Stigaskydning


Prøv den disciplin hvor vi skyder med en luftdrevet lille riffel til bevægelige skiver. Det er en riffel med kikkertsigte og snelle, så dine evner til skydning til løbende vildt bliver testet. Prøv det de tre sidste torsdage i februar. Det er i Lynghytten kl 19.00 torsdagene den 9. og 16. og 23. februar.

Vinterdressur 2023


Startede den 9. januar, Der er stadig plads til et par hunde.
Til alle der har helt unge jagthunde og hunde der endnu ikke er helt lydige, tilbyder vi fordressur med fokus på lydighed og lettere apportering.
Det foregår i den store ridehal, Nollundvej 116, Grindsted
Vi startede, mandag den 9. januar 2023 kl. 19:00
Derefter hver mandag frem til den 20. marts. For at kunne tilrettelægge forløbet, beder vi derfor om bindende tilmelding samt forudbetaling på Mobilepay.
Tilmelding til Thorkild:
thorkildh2@gmail.com eller tIf. 40563337
Pris 500 kr. som betales pá Mobilepay box60996
Notér venligst navn på hund og ejer.
Deltagende hunde skal være vaccineret.

Hundeudvalget - Grindsted Jagtforening

Hundedressur

GJF+GFB

Sammenslutning af GJF og GFB er nu en realitet og GJF’s vedtægter tilrettes ved generalforsamlingen i januar.

Opdateret: