Fauna pletter i Billund og Vejen Kommuner

Grindsted Jagtforenings Natur- og vildtplejefond gør medlemmer og andre opmærksom på et projekt vedrørende "Fauna Pletter". Det følgende et klippet fra materiale modtaget fra Rasmus Filsø Løbner, SAGRO. Bemærk at der er en frist med seneste ansøgning den 20. april 2018.

 

Faunapletter

Nyt projekt i området:

Nu kan vi også tilbyde dig deltagelse i pro- jektet ”Faunapletter”, hvor du kan få etab- leret mere natur på dine arealer. Over 100 landmænd har allerede deltaget og sået mange kilometer faunastriber.

Markvildtstiltag som vildstriber, barjords- striber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, forbedrer landbrugets image, og skaber øget naturværdi.

Sådan gør du:

Du vælger nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker at få sået faunastriber.
Du pløjer eller fræser selv arealerne, der skal sås – helst umiddelbart før såning.
Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller andet, er helt op til dig. Såning sker i første halvdel af maj 2018.

Hvis der er en kile i marken, kan du even- tuelt lave det, så du får ”rettet marken op.” Dog må striben/kilen maks. være 10 meter bred, hvor den er bredest.

Når du har tilmeldt dig bliver der sået med en 3-meters såmaskine, så det vil være mest hensigtsmæssigt at vælge 3, 6 eller 9 meters bredde. Da der både er enårige og flerårige plantearter i blandingen, må du gerne tænke ind i placeringen, at striben kan få lov at ligge i flere år.

Din indsats i projektet

Reglerne:

Reglerne for grundbetaling foreskriver at man på omdriftsarealer kan etablerer faunastriber, hvis de ikke anlægges bredere end 10 meter og ikke udgør mere end 10 % af markens sam- lede areal.

Tilbuddet gælder for både konventionelle og økologer. Så længe du holder dig inden for disse regler, er der ikke risiko for at miste tilskud.

Sådan tilmelder du dig:

Er du interesseret i ovennævnte tilbud, indteg- ner du selv på dine markkort, hvor du ønsker faunastriberne anlagt. Du afleverer det udfyld- te kort til din planterådgiver eller sender det til en af nedenstående kontakter via post eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Husk at opgive følgende oplysninger ved tilmelding: Navn, adresse, telefonnr., mailad- resse og kort med angivelse af, hvor faunastri- berne skal sås.

Du kan også tilmelde dig ved at udfylde ne- denstående kupon og vedlægge et markkort med præcis angivelse af hvor striberne skal sås.

Sidste frist for aflevering er den 20. april 2018.

Vil du vide mere om projektet:

Rasmus Filsø Løbner, SAGRO
Tlf. 96296 636, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arbejdet udføres af:

Kresten Junker SAGROs forsøgsafdeling Tlf. 2557 9898, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.