Nyhedsbrev januar 2017

 

Aktivitetskalender

26. januar - Generalforsamling

1. februar - Råreguleringen starter

2. februar - Jægerrådets årsmøde i Vesterhede Jagtforenings jagthytte på Midtgårdsvej

 4. marts - Lokal forårsmarkprøve

 9. marts – Kredsgeneralforsamling i Jels Kultur og Idrætscenter

 23. marts – Trofæaften

 7. maj – Riffelprøven afholdes på Riffelbanen

 

Spisning før GJF's generalforsamlingen

 Torsdag den 26. januar 2017 kl. 18:30 i Lynghytten

 Som traditionen byder, vil jagtforeningen igen i 2017 inviterer på spisning før generalforsamlingen.

 Da vi skal have maden leveret udefra, er vi af praktiske grunde nødt til at have tilmelding til spisningen senest mandag den 23. januar.

 Ønsker du at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig til Lars Nielsen, MacNab, tlf. 75 32 06 22 eller Thorkil Nielsen, tlf.23 64 30 82.

 Selve generalforsamlingen foregår, som det fremgår af indkaldelsen nedenfor kl. 19:30.

Vi håber at se rigtig mange, både til spisningen og den efterfølgende generalforsamling hvor alle medlemmer naturligvis er meget velkomne, og tilmelding ikke er nødvendig.

 

Ordinær generalforsamling i Grindsted jagtforening

afholdes torsdag den 26. januar kl. 19,30 i Lynghytten.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 1. Valg af dirigent

Punkt 2. Formandens beretning og udvalgenes beretninger

Punkt 3. Regnskab

Punkt 4. Valg

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Bjarne Mortensen og Thorkil Nielsen

b. Valg af suppleanter

c. Valg af revisorer

d. Valg af revisorsuppleant

e. Valg til fondsbestyrelsen.

Punkt 5. Vedtægtsændringer, se de gældende på hjemmesiden.

Punkt 6. Indkomne forslag

Punkt 7. Uddeling af kragepokal

Punkt 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med småkager.

Vi håber at se rigtig mange af foreningens medlemmer, det er her at du kan fremkomme med dine synspunkter og ideer, som kan være til inspiration for bestyrelsen.

 

Rågereguleringen starter snart

 I lighed med tidligere deltager GJF i rågereguleringen i Grindsted by. De nødvendige papirer er ved at blive lavet og vi regner med at det hele er på plads inden reguleringen starter den 1. februar. Reguleringen går frem til 15. marts og gælder de voksne råger inden redebygning og æglægning. Resultatet af reguleringen skal samles til rapportering til Billund Kommune og Naturstyrelsen. Har du interesse i reguleringen skal du henvende til Finn Lauridsen, 40417515

 

Riffelprøve i 2017

Grindsted jagtforening har fået tildelt riffelprøven søndag den 7. maj 2017 og der er mulighed for at træne lørdag den 6. maj om formiddagen. Se mere på hjemmesiden når vi kommer nærmere til den dato. Husk at riffelprøven skal være betalt inden dagen for skydningen.

 

Hundeudvalget afholder lokal forårsmarkprøve

 Hundeudvalget afholder markprøve lørdag d. 04.03.2017 på terræner omkring Grindsted.

 Vi mødes i Lynghytten til morgenkaffe og en lille 'en kl. 08.00.

 Vi plejer at have gode marker med normalt en pæn bestand af fugle.

 Prisen er kr. 250,- pr hund incl. morgenkaffe og en ”dram”.

  Send/ring din tilmelding til Thorkild Hansen 40563337 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 01.03.2014