afholdes torsdag den 26. januar 2017 kl. 19,30 i Lynghytten.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Punkt 1.         Valg af Dirigent og stemmetæller

 

Punkt 2.         Formandens beretning

 

          a          herunder udvalgenes beretning

 

Punkt 3.         Regnskab,

 

Punkt 4.         Valg

 

          a.         Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

 

            På valg er.    

 

            Bjarne Mortensen - modtager ikke genvalg

 

            Thorkil Nielsen - modtager ikke genvalg

 

            Finn Lauridsen - modtager genvalg

 

          b.         Valg af 2 suppleanter

 

           c.         Valg af revisor  - På valg er Knud Sivebæk og Bo Torang

 

           d.         Valg af revisor suppleant – På valg er Viggo Hammershøj      

 

           e.         Valg til Fondsbestyrelsen på valg er Erling Jensen modtager ikke genvalg

 

Punkt 5.          Indkomne forslag – Skal være formanden i hænde senest den 12. januar

 

Punkt 6.          Uddeling af Kragepokalen

 

                        Uddeling af aktiv pokal

 

                        Uddeling af års diplomer

Punkt 7.          Eventuelt.